top of page
IMG_9979.JPG

Leuk dat je er bent!

Welkom bij 'Bus Bewust', een online platform waar je alles kan vinden over Brus-zijn. Met brusbewust.be worden de offline inspiratiemomenten waar 277 

ouders van brussen aan hebben deelgenomen, online verder gezet.

Veel ontdekplezier!

“Maak je niet teveel zorgen, want uit ervaring en onderzoek weten we dat brussen vooral behoefte hebben aan ouders die ‘gewoon doen’ en hun hart, intuïtie en hun oudergevoel volgen.”

- Tinneke Moyson uit ‘broers en zussenboek’ van Anjet Van Dijken

De 'kliks'

We willen jou als ouder niet de zoveelste zo-kan-je-het-doen of tips geven. Elk gezin is uniek.  Elk gezin is anders . Elk gezin is verschillend. Verschillen en verscheidenheid van situaties, leeftijd, achtergrond, opleiding. Om aan die uniekheid tegemoet te komen, willen we jou inspireren en uitnodigen om te reflecteren op jouw eigen gezin aan de hand van 'kliks'. De kliks zijn opgesteld door brussen.

Klaar om van start te gaan?

Klik 1: informeren

De eerste en ineens ook de belangrijkste voor de brussen: informatie. Pas als een brus geïnformeerd is, kan die erkenning krijgen. Maar al snel komen de wie-wat-wanneer-hoe vragen. In deze klik gaan we dieper in op wat informatie kan betekenen voor een brus.

Klik 2: ruimte geven en laten nemen

Hoe beleeft een brus ruimte? Zowel in de letterlijke als figuurlijke zin. Met deze klik gaan we dieper in op ruimte: ruimte voor het eigen leven de brus, ruimte om broer of zus te zijn, ruimte om de zorg die ze opnemen te kiezen, ...

Klik 3: zien, erkenning en beleving

Aandacht hebben voor gevoelens, de leefwereld van de brus, vragen die ze hebben, ... Dat kan best wat vragen opwerpen voor jou als ouder. 

Tinneke Moyson over Brus-zijn

Dr. Tinneke Moyson is onderzoeker en lector aan de HOGENT. In dit interview geeft ze een inkijk in wat ze doet voor brussen en heeft ze hartverwarmende en geruststellende woorden voor ouders van brussen. 

Klik 1: informeren

De eerste en ineens ook de belangrijkste voor de brussen: informatie. Pas als een brus geïnformeerd is, kan die erkenning krijgen. Maar al snel komen de wie-wat-wanneer-hoe vragen. In deze klik gaan we dieper in op wat informatie kan betekenen voor een brus.

... nog een afsluiter.

De muurgetuigenissen

Tijdens de inspiratiemomenten kregen de brussen en ouders vragen voorgesteld die voer konden zijn voor gesprek en reflectie. In deze fotoreeks kan je de antwoorden vinden.

Kleurcode: 

1.Wat heb ik gedaan voor de brus? 

(gele post-it)

2. Waar maak ik mij zorgenover? 

(roze post-it)

3. Wat heb jij gemist als brus? 

(groene of blauwe post-it)

Downloads en links

  • Kaartjes

  • Meer weten over de (mede)organisatoren? 

Magenta versterkt ouders van een kind met extra zorgnoden.

ZoJong! is een online en offline plek voor en met jonge mantelzorgers.

De Ouders vzw  brengt ouders van kinderen met een beperking samen, online en in het echt.

Gezin en Handicap reikt jouw gezin alle middelen aan waarmee jullie veerkrachtige ervaringsdeskundigen worden.

GiPSo: zet in op woon- of dagbestedingsproject waarbij ouders het stuur in eigen handen hebben.

Ouders voor Inclusie: Ouders voor Inclusie willen het recht op een inclusief leven ondersteunen door ouders sterker te maken en bij te staan in situaties waar ze moeilijkheden ervaren.

Trefpunt Stan: STAN organiseert over heel het land interessante infosessies, boeiende lezingen en leuke activiteiten.

Vlaamse Vereniging Autisme: VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.

IMG_9970.JPG
Contact Us
bottom of page